Wykonawcy

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr Stefania Skowron-Markowska, PTL/O Wrocław, Instytut Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim

 

WYKONAWCY PROJEKTU

Dr Marta Nowakowska, PTL/O Wrocław

Mgr Aleksandra Michałowska, Biblioteka im. Jana Czekanowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Mgr Anna Skowron-Jaślanek

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA PROJEKTU

Marta Nowakowska

 

WSPÓŁPRACOWNICY

Pracownia Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej, Sekcja Digitalizacji i Mediów Cyfrowych

Firma iKontkest Tomasz Kalota

Polski