Formularz kontaktowy

Kierownik projektu

Dr Stefania Skowron-Markowska
stefania.skowron-markowska@uwr.edu.pl

Dr Marta Nowakowska
kontakt@martanowakowska.pl

Biuro Zarządu Głównego
Biblioteka oraz Archiwum

ul. Fryderyka Joliot-Curie 12
50-383 Wrocław
Gmach Biblioteki UWr
samodzielne wejście od ul. Wyszyńskiego


+48 (71) 375 75 83
/ +48 (71) 375 75 84
Mobile: +48 607 700 377

ptl@ptl.info.pl

Polski